Norges fremste kompetansesenter for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen

En ny måte å jobbe på

Construction City skal være en kunnskapspark og et læringssenter for de fremste kompetansevirksomhetene innen bygg-, anleggs-, gjenvinnings- og eiendomssektoren i landet. Det skal være en samlokalisering av store og små virksomheter på tvers av næringen, for å kunne løfte hele næringens innovasjons- og konkurransekraft. 

Construction City skal gi plass for inkubatorvirksomheter, utdanningsinstitusjoner, rådgivningsfirmaer, arkitektkontorer, eiendomsutviklere og entreprenørvirksomheter.

Vi ønsker å skape verdens mest spennende og attraktive arbeidsplass gjennom samspill og samhandling fra første dag.

 
Construction city
-næringsklyngen for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen

Det finnes ingen tilsvarende klynge for byggenæringen internasjonalt, og klyngen har ambisjoner om å utvikle seg til bli et av verdens fremste kompetansesentre innen denne næringen. 

 

Vår næring er den private næringen som sysselsetter flest mennesker i Norge. Den posisjonen ønsker vi å beholde, men da er det også nødvendig å hele tiden se på hvordan vi kan utvikle oss og samhandle bedre.

Etableringen av Construction City er et steg på veien.

 
 
Klyngemedlemmer
Medlemsaktiviteter
 
 
Vil du vite mer, eller har du lyst til å bidra? 

Ta kontakt med oss!

Daglig leder klynge

Benedicte Økland

Prosjektmedarbeider klynge

Vegard Storaunet

Daglig leder eiendom

Camilla Krogh

Prosjektutvikler eiendom

Harald Gründel

Kommunikasjons- og markedsrådgiver

Kirandip Kaur

Abonner på nyhetsbrevet vårt

© 2019 Construction City

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon